Kategoriler

  • Genel Haberler
    2684

Ekvator'un Ankara Büyükelçiliğinden Alınan Nota

Ekvator'un Ankara Büyükelçiliğinden Alınan Nota —  Erzurum TSO

İlgi : Ticaret Bakanlığı'ndan alınan 01.03.2023 tarihli ve 83130287 sayılı yazı.

Ekte bir örneği sunulan ilgi yazıda, Dışişleri Bakanlığı'ndan alınan yazıya atfen, balıkçılık ve su ürünleri alanındaki sağlık konularında yetkili Ekvador Kalite ve Güvenlik Müsteşarlığı tarafından 18 Ocak 2023 tarihi itibarıyla sağlık sertifikalarının yeni formatının yürürlüğe girdiği bildirilerek, söz konusu sertifikanın bir örneği iletilmiştir.

EK: 1- Ticaret Bakanlığı'ndan alınan yazı 2- Sertifika Örneği (3 sayfa) [pdf-embedder url="https://www.erzurumtso.org.tr/wp-content/uploads/Ekvator_un-Ankara-Buyukelciliginden-Alinan-Nota.pdf" title="Ekvator_un Ankara Büyükelçiliğinden Alınan Nota"]