Kategoriler

  • Genel Haberler
    2685

Enerji Verimliliği Kamuoyu Bilinçlendirilmesi.

Enerji Verimliliği Kamuoyu Bilinçlendirilmesi. —  Erzurum TSO

İlgi : Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 07.09.2022 tarih ve 141500 sayılı yazısı.

İlgi yazıda belirtildiği üzere 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ile enerjinin etkin kullanılması, israfının önlenmesi, enerji maliyetlerinin ekonomi üzerindeki yükünün hafifletilmesi ve çevrenin korunması için enerji kaynaklarının ve enerjinin kullanımında verimliliğin artırılması amaçlanmaktadır.

Özellikle son günlerde yaşanan küresel gelişmeler enerji verimliliğinin önemini bir kez daha ortaya koymuş ve Avrupa başta olmak üzere bir çok ülke enerjiyi verimli kullanmak ve enerji tasarrufu sağlamak adına çeşitli önlemler açıklamıştır. Ülkemizde de bu konuda önemli adımlar atılmakta ve atılmaya devam etmektedir. Bu bağlamda hiç şüphesiz kamuoyunun konu hakkında bilinçlendirilmesi, ‘atılması gereken adımlar' listesinde ilk sırada yer almaktadır.

Tüm gelişmeler ışığında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından hazırlanan "İşte, Evde, Yolda Enerji Verimliliği Kitapçığı" bilgi ve istifadelerinize sunulmuştur.

Link: https://enerji.gov.tr/duyuru­detay?id=20281