Kategoriler

  • Genel Haberler
    2684

Erzurum Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü

Erzurum Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü —  Erzurum TSO
Erzurum Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü'nden gelen yazıya istineden;

Bilindiği üzere kayıt dışı istihdam ülkemizin en önemli sorunları arasında yer almaktadır.

Kurumumuzca kayıt dışı istihdamla mücadele kapsamında gerçekleştirilen denetimin yanı sıra aynı zamanda rehberlik ve bilgilendirme amaçlı faaliyetler de yapılmaktadır. Bu kapsamda geçmişte yapılan birçok faaliyete ve projeye ek olarak 2023 yılı içerisinde, 2023 yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı, 2023 yılı Merkez Eylem Planı ve 2023-2025 Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Eylem Planında sosyal güvenlik bilincini artırmaya ve kayıt dışı istihdamı önlemeye yönelik birçok faaliyete yer verilmiştir.

Bu bağlamda Kurumumuzun 2023 yılı Rehberlik ve Bilgilendirme Programı kapsamında üyelerinizin bilgilendirilmeleri, kayıtlı istihdamla mücadelede vatandaş odaklı bir yaklaşımla geniş katılımlı bir iletişim ağının oluşturulması amacıyla farkındalık faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi planlanmıştır.

Eki: Broşürler [pdf-embedder url="https://www.erzurumtso.org.tr/wp-content/uploads/EK-2-ISVEREN-BROSURU-2023_ve_-EK-3-GSS-BROSURU.pdf" title="EK-2 İŞVEREN BROŞÜRÜ 2023_ve_ EK-3 GSS BROŞÜRÜ"]