Kategoriler

  • Genel Haberler
    1107
  • Genel Haberler1
    1
  • TOBB Haberleri
    6

ETSO-TÜRKPATENT İŞBİRLİĞİYLE, ‘SINAİ MÜLKİYET HAKLARI’ EĞİTİMİ

ETSO-TÜRKPATENT İŞBİRLİĞİYLE, ‘SINAİ MÜLKİYET HAKLARI’ EĞİTİMİ —  Erzurum TSO
Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası’nın (ETSO) ev sahipliğinde Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) işbirliğiyle, ‘Sınai Mülkiyet Hakları’ konulu çevrimiçi bir eğitim düzenlendi. Moderatörlüğünü, ETSO Türk Patent ve Marka Kurumu Bilgi ve Doküman Birimi Temsilcisi Edanur İspirli’nin yaptığı online eğitime; Sınai Mülkiyet Uzmanları Hüseyin Demir ve Elif Başpınar, ETSO Genel Sekreteri Kürşat Karagöl, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri ile firma yetkilileri katılım sağladı. Toplantıda, Marka ve Coğrafi İşaretler Mevzuatı, başvuru süreçleri ve tescil sonrası işlemler ile ilgili Sınai Mülkiyet Uzmanları tarafından detaylı bir şekilde bilgilendirme yapıldı. Eğitimde, TÜRKPATENT Marka Temel Eğitimi Markalar Dairesi Başkanlığı Sınai Mülkiyet Uzmanı Hüseyin Demir, ‘Marka Kavramı ve İlgili Mevzuat’, ‘Marka Türleri, Marka Başvuru’ ve ‘Tescil Süreci’, ‘Marka Tescilinde Mutlak Ret Nedenleri’, ‘Marka Tescilinde Nispi Ret Nedenleri’, ‘Madrid Sistemi’, ‘Markanın Hukuki İşlemlere Konu Olması’, ‘Markanın Hükümsüzlüğü’ ve ‘Markanın Ön İncelemesi’ konularında bilgiler aktardı. Eğitim programında, Coğrafi İşaretler Dairesi Başkanlığı Sınai Mülkiyet Uzman Yardımcısı Elif Başpınar ise; ‘Coğrafi İşaret Tanımı ve İlgili Mevzuat’,  ‘Coğrafi İşaretin Unsurları’, ‘Menşe Adı, Mahreç İşareti, Geleneksel Ürün Adı’, ‘Coğrafi İşaretin İşlevleri’, ‘Tescil Süreci’, ‘Denetim Süreci’ ve ‘İtiraz Süreci’ ile ilgili konulara sunumunda yer verdi. Sunumların ardından soru/cevap kısmı ile program tamamlandı. MARKA TESCİLİ ve COĞRAFİ İŞARET NEDİR? Marka tescili işletmelerin en önemli sınaî haklarından birisidir. Bir işletmenin ürün ve hizmetlerini diğer tüm işletmelerin ürün ve hizmetlerinden ayıran en önemli unsur marka sahibi olmaktır. Dolayısıyla hak sahipleri tarafından oluşturulan markalar, firmaların en önemli değerlerindendir. Günümüz iş dünyasında işletmeler rekabetin, globalleşmenin ve iletişim teknolojilerindeki gelişmelerin hızlı bir şekilde yaşandığı pazarda faaliyet göstermektedirler. Bu durumda işletmelerin hayatta kalabilmeleri için bu değişimlere uyum sağlamaları gerekmektedir. Ürün veya hizmetleri benzerlerinden ayıran, tüm paydaşlara fayda sağlayarak sürdürülebilirliği sağlayan marka olgusu her geçen gün önem kazanmıştır. Bununla birlikte olan Coğrafi İşaretler de ürünün kaynaklandığı coğrafi bölgeyi ve ürün kalitesini garanti etmesi, ürünün tanınmışlığını ve katma değerini artırması; ait oldukları yöreye ekonomik katkı sağlaması, üretici ve tüketicileri koruması açısından çok önemli bir rol üstlenmektedir. Küreselleşen dünyada, yerele ait değerler her geçen gün daha çok ilgi görmekte, buna paralel olarak da yerele ait değerlerin korunmasının önemi daha iyi anlaşılmaktadır. [gallery ids="14768,14767,14770"]