Kategoriler

  • Genel Haberler
    1059
  • Genel Haberler1
    1

ETSO YÖNETİM KURULU BAŞKANI YÜCELİK; “KGF DESTEĞİNİN ARTIRILMASI REEL SEKTÖRÜ RAHATLATACAK”

ETSO YÖNETİM KURULU BAŞKANI YÜCELİK; “KGF DESTEĞİNİN ARTIRILMASI REEL SEKTÖRÜ RAHATLATACAK” —  Erzurum TSO

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik, Coronavirüs (Covid-19) salgınının ekonomik etkilerini sınırlandırmak amacıyla birçok tedbirin alınmasını memnuniyetle karşıladıklarını ifade ederek, KGF desteğinin 25 milyar liradan 50 milyar liraya çıkartılarak, 350 milyar TL’nin üzerinde ilave kefalet limiti sağlanacak olmasının reel sektöre büyük fayda sağlayacağını dile getirdi.

İş dünyasının ileriye dönük endişelerini asgariye indirecek olan tedbirlerin alınmasının ve bu süreçte reel sektörün taleplerini karşılayacak düzenlemeler yapılmasının önemine dikkati çeken ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Yücelik, KGF destekli kredilerin kullandırılmasında likidite ve teminat açığı bulunan firmalar ile KOBİ’lere öncelik verilecek olmasının çok isabetli olduğunu vurguladı.

İş dünyasına TOBB aracılığıyla Cumhurbaşkanlığına iletilen talepleri ve beklentilerinin karşılanmaya devam edildiğinin altını çizen Başkan Yücelik, bu güne iş dünyasına yönelik yapılan bazı düzenlemelerle ilgili şunları söyledi; “Sayın Cumhurbaşkanımızın ekonomik destek paketini açıkladığı günden bu güne kadar iş dünyamızı rahatlatacağını umut ettiğimiz bazı düzenlemeler bizlere moral veriyor. Ancak özellikle üretimi ve istihdamı muhafaza etmemiz için yapılan düzenlemelerin ve sağlanacak desteklerin hiçbir ayrım yapılmadan bütün sektörleri kapsaması ve bankaların, kredi talebinde bulunan firmaların, esnafın, tüccarın sicil durumlarını bahane etmeden ve geri çevrilmeden kredi kullandırmaları, bu süreci en az kayıpla atlatmamız açısından büyük önem taşıyor.”

Başkan Yücelik yapılan düzenlemeler ve sağlanan desteklerle ilgili olarak şunları söyledi;

“-Hazine ve Maliye Bakanlığı - KGF ve 3 kamu bankasıyla birlikte, kurumsal ve ticari ölçekteki firmaların işletme sermayesi ihtiyaçları için; ‘İşe Devam Kredi Desteği’ni hayata geçirecek. Söz konusu destek için herhangi bir sektör ayrımı gözetilmeksizin salgından ekonomik olarak olumsuz etkilenen tüm firmalar başvuruda bulunabilecek. Kredi desteği, 6 ay anapara ve faiz ödemesiz, toplam 36 ay vadeli ve yıllık yüzde 7,5 faiz oranlı olacak. Kredi desteğini kullanmak isteyen firmalarda, şubat sonu itibarıyla kayıtlı çalışan sayılarında azaltma yapmamaları koşulu aranacak.

- Mart ayı KDV ve BA/BS (Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu) / (Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu) beyannameleri ve ödemeleri 1 ay ertelendi.

- Mart, Nisan, Mayıs aylarına ilişkin 6 aylık Muhtasar ve KDV ertelemeleri, tüm şahıs işletmelerini ve bazı ilave sektörleri (Mobilya, Madencilik, İnşaat, Endüstriyel Mutfak, Araç Kiralama, Matbaacılık, Sağlık Hizmetleri) de kapsayacak şekilde genişletildi.

- Otopark Yönetmeliği’nin yürürlük tarihi 30 Haziran’a ertelendi.

- Perakende, AVM, Demir Çelik, Otomotiv, Lojistik- Ulaşım, Sinema, Tiyatro, Konaklama, Yiyecek-İçecek, Tekstil Konfeksiyon ve Etkinlik – Organizasyon sektörleri için Nisan, Mayıs ve Haziran’daki Muhtasar, KDV, SGK ödemeleri 6’şar ay ertelenecek.

- KGF desteği 25 milyar liradan 50 milyar liraya çıkartılacak, böylece 350 milyar TL’nin üzerinde ilave kefalet limiti sağlanacak. Kullandırımlarda likidite ve teminat açığı bulunan firmalar ile KOBİ’lere öncelik verilecek.

- Kovid-19 salgınıyla ilgili tedbirlerden etkilendiği için nakit akışı bozulan firmaların kredi anapara ve faiz ödemeleri asgari 3 ay ötelenecek ve ilave finansman desteği sağlanacak.

- Kamu bankaları ve bazı özel bankalar tarafından vadesi gelen çek, maaş, kredi, dönem sonu faizi gibi ödemeler için ilave kredi limiti tahsis edilecek.

- İhracatçıya stok finansmanı desteği verilecek.

- Reeskont kredisi geri ödemelerine 90 güne kadar vade uzatımı sağlanacak, yeni kullanımlara 12 ay ek taahhüt kapama süresi verilecek, kredi kullanım süreleri 240 güne ve uzun vadeliler için 720 güne çıkarılacak.

- KOSGEB’in 30 Haziran’a tahakkuk edecek alacakları 2021 yılına ertelenecek.

- Çalıştırılamayan personelin brüt maaşının yüzde 60’ına kadarının İşsizlik Fonu’ndan alınmasını sağlayan Kısa Çalışma Ödeneği süreci kolaylaştırılacak ve hızlandırılacak.

- Bu dönemde çalışılamayan mesainin telafisi için tanınan Telafi çalışma süresi 2 aydan 4 aya çıkartılacak.

- Esnek ve uzaktan çalışma modelleri daha etkin hale getirilecek.

- İcra ve iflas takipleri 30 Nisan’a kadar durdurulacak.

- Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında temerrüde düşen firmaların kredi siciline ‘mücbir sebep’ notu düşülecek.

- Konaklama vergisi Kasım ayına kadar uygulanmayacak.

- Otel kiralamalarına ilişkin irtifak hakkı bedelleri ve hasılat payı ödemeleri Nisan, Mayıs ve Haziran ayları için 6 ay süreyle ertelenecek.

- Havayolu yolcu taşımacılığında KDV oranı 30.06.2020 tarihine kadar yüzde 1’e indirilecek

- Faaliyetleri zorunlu olarak durdurulan iş yerleri için kamu idarelerince kira bedeli tahakkuk ettirilmeyecek.

- Teknoparklardaki kuluçka firmalarından ve ticari işletmelerden 2 ay süreyle kira alınmayacak.

- Geri kazanım payı (GEKAP) beyannameleri altı ayda bir verilecek.

- Kapıkule Sınır Kapısı’nda (öncesinde Habur’da başlatılmıştı) tampon bölgede şoför, dorse veya konteyner değişimi başlatıldı. Uygulama İpsala ve Hamzabeyli kapılarına da yaygınlaştırılacak.”

Başkan Yücelik, ülkemizde salgının boyutunun artmaması için yetkililerin her türlü uyarısının dikkate alınması gerektiğini ifade ederek, “ETSO olarak, firmalarımızın taleplerinin dikkate alınması ve karşılanması için bundan önce olduğu gibi bundan sonra da sesimizi en üst seviyede duyurmaya gayret göstereceğiz. İnşallah alınan bu tedbirler ve sağlanan bu desteklerle ülke ekonomisinin sıkıntılı günleri atlatacağını ve toplumsal hayatımızın normale döneceğini ümit ediyoruz” dedi.