Kategoriler

  • Genel Haberler
    2685

Fas’In Tanger – Tetouan Bölgelerinde Trafo Merkezinin İnşaatı ve Donatılması ve 2 Adet 225/20 KV-70 MVA Trafo Temini, Montajı, Bağlanması ve Devreye Alınmasına İlişkin Açılan İhaleler

Fas’In Tanger – Tetouan Bölgelerinde Trafo Merkezinin İnşaatı ve Donatılması ve 2 Adet 225/20 KV-70 MVA Trafo Temini, Montajı, Bağlanması ve Devreye Alınmasına İlişkin Açılan İhaleler —  Erzurum TSO

İlgi : Ticaret Bakanlığı'nın 27.07.2022 tarih ve 76732141 sayılı yazısı.

İlgi yazıda, Rabat Ticaret Müşavirliğimiz tarafından iletilen bir yazıya atfen, Fas'ın Tanger – Tetouan bölgelerinin elektrik ve su dağıtım hizmetlerinden sorumlu olan Amendis firması tarafından, Tanca şehri için 225/20 KV Moghogha kaynak trafo merkezinin inşaatı ve donatılması (052/22 TA nolu ihale) ve söz konusu trafo merkezinde 2 adet 225/20 KV-70 MVA trafo temini, montajı, bağlanması ve devreye alınmasına (053/22 TA nolu ihale) ilişkin iki uluslararası ihale açıldığı ifade edilmektedir.

Söz konusu firma tarafından yapılan duyuruda, ihale dosyalarının, "Direction des Achats et Marchés – Service Appels d'offres: Amendis Al Majd Quartier Al Majd Rue Jeddah Majher / +212539328028" adresinden alınabileceği veya Amendis firmasının internet sitesinden (www.amendis.ma) indirilerek temin edilebileceği belirtilmektedir. İki ihaleye ilişkin tahmini bütçe ve ihalelere katılım için yatırılması gereken güvence miktarları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

İhale Sayısı  Bütçe  Güvence
052/22 TA 57.600.000 Dirhem Yaklaşık 5,621 Milyon US$ 1.150.000 Dirhem Yaklaşık 112.231 US$
053/22 TA 31.450.000 Dirhem Yaklaşık 3,069 Milyon US$ 630.000 Dirhem Yaklaşık 61.483 US$

Duyuru devamında başvuruların içeriği ve sunulmasının kamu ihale düzenine uygun olarak hazırlaması gerektiği, adayların "Direction des Achats et Marchés – Service Appels d'offres: Amendis Al Majd Quartier Al Majd Rue Jeddah Majher / +212539328028" adresine taahhütlü posta ile başvurularını gönderebileceği veya aynı adrese teslim alındı belgesi karşılığında teslim edilebileceği ya da başvuru zarflarının açılacağı gün zarflar açılmadan önce ihale komisyon başkanına başvurunun teslim edebileceği; 17 Ağustos 2022 günü saat 10:00'da (Yerel saat) ihaleye ilişkin zarfların açılacağı hususlarına yer verilmektedir.

İhaleye ilişkin dokümanlar aşağıdaki adreste yer almaktadır. https://achats.amendis.awsmaroc.veolia.ma/achats/SitePages/AvisAppelsOffres.aspx