Kategoriler

  • Genel Haberler
    2684

Fas’Ta Kamu İhalelerinin Elektronik Ortamda Gerçekleştirilmesine Yönelik Kararnamenin Yayımlanması

Fas’Ta Kamu İhalelerinin Elektronik Ortamda Gerçekleştirilmesine Yönelik Kararnamenin Yayımlanması —  Erzurum TSO

İlgi : Ticaret Bakanlığı'nın 22.07.2022 tarih ve 76528035 sayılı yazısı.

İlgi yazıda, Rabat Ticaret Müşavirliği'nden alınan bir yazıya atfen, 30 Haziran 2022 tarih ve 7104 sayılı Resmî Gazetede kamu ihale usulleri ve mali garantilerin kaydileştirilmesine ilişkin Fas Ekonomi ve Finans Bakanlığı'nın 14 Aralık 2021 tarih ve 1982.21 sayılı kararnamesinin yayımlandığı ve söz konusu kararname ile yüklenicilerin ve tedarikçilerin elektronik veri tabanının kullanımı, başvuruların elektronik olarak sunulması ve çekilmesine ilişkin hüküm ve koşulların yanı sıra elektronik açık artırmalara erişim koşullarını da belirlediği ifade edilmektedir.

Yazıda devamla, bahsi geçen işlemlerin, kullanıcıların bir kullanıcı adı ve şifre ile erişebilecekleri ulusal bir kamu alımları portalı üzerinden gerçekleştirileceği, Portalın, ihale sahibinin proje dosyasını danışma kuruluna sunma, gözlemlerini not alma ve adaylara yönelik dosya, belgeler, ek bilgi ve göstergeler sağlamasına olanak tanıdığı belirtilmektedir.

Ayrıca, Portalın geçici teminat işlemlerinin yaptırılması, belgelerin elektronik olarak imzalanması, başvuruların değerlendirilmesi, ihale zarf açma oturumu sonuçlarının açıklanması, ihaleyi kazanan ve başvuruları reddedilen adaylara bilgi verilmesi için imkân sağladığı kaydedilmektedir.

Kararnamenin bazı belirli hükümlerinin yürürlüğe girişi Kararnamenin Resmî Gazetede yayınlanmasından on gün sonra (10 Temmuz 2022 tarihinden itibaren), değeri 5 Milyon Dirhemi aşan kamu ihalelerine ilişkin hükümlerin 1 Kasım 2022 tarihinden itibaren yürürlüğe gireceği ve değeri 2 Milyon Dirhemi aşan ihalelerin hükümlerin ise 1 Şubat 2023 tarihinden itibaren yürürlüğe gireceği ifade edilmektedir. Kararname 1 Ağustos 2023 tarihinden itibaren bütünüyle geçerli olacaktır.