Kategoriler

  • Genel Haberler
    2684

Fas'ta Kullanılmış Eşya İthalatının İthalat İznine Tabi Tutulması

Fas'ta Kullanılmış Eşya İthalatının İthalat İznine Tabi Tutulması —  Erzurum TSO

İlgi : 04.12.2023 tarihli ve 91568778 sayılı yazı. Ekte bir örneği sunulan ilgi yazıda, Rabat Ticaret Müşavirliği'nden alınan bir yazıya atfen Fas'ın ilgili idaresi tarafından yürürlüğe konulan mevzuat uyarınca, yazıda bilgileri verilen ürünlerin Fas'a kullanılmış eşya şeklinde ithalatının ithalat iznine tabi tutulduğu bilgisi verilmektedir.

EK: Ticaret Bakanlığı'ndan alınan yazı. (4 sayfa) [pdf-embedder url="https://www.erzurumtso.org.tr/wp-content/uploads/Fas_ta-Kullanilmis-Esya-Ithalatinin-Ithalat-Iznine-Tabi-Tutulmasi.pdf" title="Fas_ta Kullanılmış Eşya İthalatının İthalat İznine Tabi Tutulması"]