Kategoriler

  • Genel Haberler
    2685

Geri Verme ve Kaldırma Talep Yönetimi Sistemi

Geri Verme ve Kaldırma Talep Yönetimi Sistemi —  Erzurum TSO

İlgi : Ticaret Bakanlığı'ndan alınan 13.06.2022 tarihli ve 75487192 sayılı yazı.

Ekte bir örneği sunulan ilgi yazıda, ilgili mevzuat hükümleri gereği yükümlülerin Ticaret Bakanlığına kesinleşmiş borcu olup olmadığı hususunda yükümlülerce ibraz edilmesi gereken ve Gümrük Genel Tebliği'nin (Tahsilat İşlemleri) (Seri No:2) 9 no'lu ekinde yer alan belgenin, Geri Verme ve Kaldırma Talep Yönetimi Sistemi tarafından otomatik olarak oluşturulmasının ve başvuruya eklenmesinin sağlandığı belirtilmiştir.

EK: Ticaret Bakanlığı'ndan alınan yazı [pdf-embedder url="https://www.erzurumtso.org.tr/wp-content/uploads/Geri-Verme-ve-Kaldirma-Talep-Yonetimi-Sistemi.pdf" title="Geri Verme ve Kaldirma Talep Yonetimi Sistemi"]