Kategoriler

  • Genel Haberler
    1062
  • Genel Haberler1
    1

Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği

Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği —  Erzurum TSO

İlgi : Ticaret Bakanlığı'ndan alınan 10.03.2020 tarihli ve E-00053083970 sayılı yazı.

İlgi'de kayıtlı ve ilişikte bir örneği sunulan yazıda, Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmeliğin, 21/02/2020 tarihli ve 31046 sayılı 1. mükerrer Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiği belirtilmiş olup, söz konusu yönetmelik ekinde yer alan formlar ve yönetmelik değişikliği ile ilgili detaylı/özet bilgilere erişim sağlanabilecek web adresleri hakkında bilgi verilmektedir.

Bu itibarla, Odanız üyesi ilgili firmalara konu hakkında duyuru yapılması hususunda gereğini rica ederim.

Saygılarımla...