Kategoriler

  • Genel Haberler
    2685

Hayvansal Yağlar(Kuyruk Yağları)

Hayvansal Yağlar(Kuyruk Yağları) —  Erzurum TSO

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü, Erzurum Et Kombinası Müdürlüğü'nden gelen yazıya istinaden;

Stoklarımızda bulunan yaklaşık 10.000 kg (10 ton) kuyruk yağı satışa çıkarılmıştır. Alıcı olabilecek firma ya da şahısların yazımız ekinde bulunan teklif mektubu formunu doldurarak fiyat verebileceklerdir. Fiyatlar mail(baycan.karacan@esk.gov.tr), elden, kargo ya da fax yoluyla kombinamıza 29.11.2022(Salı Günü) tarihi mesai sonuna kadar ulaştırılacaktır.

Fiyat verecek Şahıs ve Firmalardan İsteneke Belgeler 1-) TC Kimlik Fotokopisi(Şirket veya şahıs olarak fiyat vereck istekliler tevdi ecektir) 2-) Vergi Levhası(Şirket olarak fiyat verecek istekliler tevdi edecektir) 3-) Oda Kayıt Belgesi (Şirket olarak fiyat verecek istekliler tevdi edecektir) 4-) Noter Onaylı Vekaletname(Teslimat esnasında vekil ile teslim alacak olan istekliler tevdi edecektir)