Kategoriler

  • Genel Haberler
    2685

İhaleli Satışlar(Kemik-Boynuz Satışı)

İhaleli Satışlar(Kemik-Boynuz Satışı) —  Erzurum TSO

Kombina Müdürlüğümüzce 2022 yılı ikinci 6 aylık (Temmuz-Ağustos-Eylül-Ekim-Kasım-Aralık) dönemleri içerisinde üretilecek olan ham sağlıklı ve şarta tabi büyükbaş ve küçükbaş kemik ile boynuzlar (09/07/2022-12/07/2022 tarihleri arasında Kurban Bayramı Dönemi Üretimleri Dahil) 23.06.2022 Perşembe Günü saat 14:00'de teklif toplamak sureti ile satılacaktır.

Birinci teklifler değerlendirildikten sonra firmalardan ikinci ve son teklifler alınarak en yüksek fiyatı veren firma ile kati teminat bedeli alınmak sureti ile sözleşme imzalanacaktır.

İhaleye iştirak edebilmek için temin edilmesi gereken evraklar aşağıda belirtilmiştir. a) Vergi Levhası Fotokopisi b) Oda Kayıt Belgesi (Güncel) c) İmza Sirküsü-İmza Beyanı (Güncel) d) 5.000,00₺ geçici temimat(nakit veya banka teminat mektubu) İlgililere duyurulur.