Kategoriler

  • Genel Haberler
    2684

İhaleli Satışlar(Kemik-Boynuz Satışı)

İhaleli Satışlar(Kemik-Boynuz Satışı) —  Erzurum TSO

Kombina Müdürlüğümüzce 2024 yılı il dört aylık dönem (Ocak-Şubat-Mart-Nisan) ayları içerisinde üretilecek olan ham sağlıklı ve şarta tabi büyükbaş ile küçükbaş hayvan kemik ile boynuzlar 25.12.2023 Pazartesi Günü saat 14:00'de(Belirtilen tarih Teklif Mektubu verilecek son tarih ve saattir.) teklif toplamak sureti ile satılacaktır.

Birinci teklifler Komisyon huzurunda açıldıktan sonra firmalardan ikinci ve son tekliflerini vermeleri için 30 dakika süre tanınacak olup en yüksek fiyatı veren firma ile kati teminat bedeli alınmak sureti ile sözleşme imzalanacaktır.

İhaleye iştirak edebilmek için temin edilmesi gereken evraklar aşağıda belirtilmiştir. a) Vergi Levhası Fotokopisi b) Oda Kayıt Belgesi (Güncel) c) İmza Sirküsü-İmza Beyanı (Güncel) d) 10.000,00₺ geçici teminat(Nakit, Banka Teminat Mektubu "Süresi En Az 30 Gün Olacaktır" ya da Kurum Hesaplarına EFT/Havale) e) TC Kimlik Fotokopisi İhalemize iştiraklerinizi bekler gereği için bilgilerinize rica ederim.