Kategoriler

  • Genel Haberler
    2685

İslam İşbirliği Teşkilatı Üye Devletleri Pamuk, Tekstil ve Giyim 2. Sergisi

İslam İşbirliği Teşkilatı Üye Devletleri Pamuk, Tekstil ve Giyim 2. Sergisi —  Erzurum TSO
TOBB'dan gelen 10.08.2022 tarih ve E-34221550-720-8017 sayılı yazı.  

İlgi : İslam Ticaret Geliştirme Merkezi(ICDT)'nin 08.08.2022 tarihli epostası.

İlgide kayıtlı yazıda, İslam Ticaret Geliştirme Merkezi (ICDT) ve Fildişi Sahili Cumhuriyeti Ticaret, Sanayi ve KOBİler Bakanlığı'nın 19 - 23 Ekim 2022 tarihlerinde Fildişi Sahili, Abidjan şehrinde İslam İşbirliği Teşkilatı Üye Devletleri Pamuk, Tekstil ve Giyim 2. Sergisi'ni düzenleyeceği bildirilmektedir.

Sergiye ilişkin broşür ve kayıt formu ekte iletilmektedir.

Bilgilerinizi ve ilgili üyelerinize duyurulması hususunda gereğini rica ederim.