İthalat Kontrol Sistemi 2 (ICS2)

İlgi : Ticaret Bakanlığı'ndan alınan 24.06.2024 tarihli ve 97957329 sayılı yazı. —  Erzurum TSO

Sayın Üyemiz;

İlgi : Ticaret Bakanlığı'ndan alınan 24.06.2024 tarihli ve 97957329 sayılı yazı.

Ekte bir örneği sunulan ilgi yazıda, Avrupa Birliği'nin İthalat Kontrol Sistemi'nin (ICS2) üçüncü sürümü kapsamında Avrupa Komisyonu Vergilendirme ve Gümrük Birliği Genel Müdürlüğü (DG TAXUD) resmi internet sitesinde yapılan duyuruya atıfla, bahse konu sürümün kendi içinde üç aşamaya ayrıldığı belirtilmiş olup, söz konusu aşamaların yürürlüğe giriş tarihleri hakkında bilgi verilmiştir.

EK: Ticaret Bakanlığı'ndan alınan yazı.pdf

Bilgilerinize arz ederiz.

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası