Kategoriler

  • Genel Haberler
    2684

K.Baş Deri, Sakaktat Bağırsak Satışı Hak.

K.Baş Deri, Sakaktat Bağırsak Satışı Hak. —  Erzurum TSO

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü, Erzurum Et Kombinası Müdürlüğü'nden gelen yazıya istinaden;

01/09/2022-31/12/2022 tarihleri arasında üretilecek olan küçükbaş hayvan kesimlerinden elde edilecek deri, bağırsak ve sakatatlar Kombinamızca aşağıda belirtilen tarih ve saatlerde teklif toplama yöntemi ile satışa sunulacaktır.

Bu itibarla; 2022 yılı Eylül/Ekim/Kasım/Aralık aylarını kapsayan 4 aylık dönemde üretilecek olan; a) Küçükbaş hayvan derileri 19 Ağustos 2022 Cuma günü saat 14:00'te, (Geçici Teminat Tutarı 4.000,00 ₺) b) Küçükbaş hayvan bağırsakları 19 Ağustos 2022 Cuma günü saat 14:00'te, (Geçici Teminat Tutarı 4.000,00 ₺) c) Küçükbaş hayvan sakatatları 19 Ağustos 2022 Cuma günü saat 15:00'te, (Geçici Teminat Tutarı 5.000,00 ₺)

Teklif edilen ilk fiyatlar Komisyon huzurunda açılarak ilgili firmalara duyuru yapıldıktan sonra ikinci ve son fiyat teklifleri deri ve bağırsaklar için 19.08.2022 cuma günü ve saat 15:00'e kadar, sakatatlar için ise 19.08.2022 cuma günü ve saat 16:00'a kadar fiyatlar alınacaktır. İkinci fiyatlar verilen ilk fiyatlardan minimum 1 kuruş yüksek olmak zorundadır. Ayrıca ikinci fiyatını vermeyen firmalar ilk fiyatına sadık kalmış sayılacaklardır.

Teklifler Kombinamıza e-posta, fax veya kapalı zarf şeklinde verilebilecektir.

Fiyat toplama yöntemi ile satışlar gerçekleştirileceğinden tedarik edilen şartnameler ıslak imzalı şekilde Kombinamıza teslim edilecektir. Fiyat verilmeden önce geçici teminatlar yatırılmış olmalıdır. Ayrıca İsteklinin irtibat bilgilerini göterir beyan, Kayıtlı olduğu oda belgesi, Güncel İmza Sirküleri ve Kimlik Fotokopisini fiyat teklifi saatine kadar Kombinamıza ibraz etmelidir.