Kategoriler

  • Genel Haberler
    2685

Kırgızistan'da Yabancı Firmalara Yönelik Vergi Düzenlemesi

Kırgızistan'da Yabancı Firmalara Yönelik Vergi Düzenlemesi —  Erzurum TSO

İlgi : Ticaret Bakanlığı'nın 28.04.2023 tarih ve E-86541099-724.01.01-00084995525 sayılı yazısı.

İlgide kayıtlı yazıda, Bişkek Ticaret Müşavirliğimizden alınan yazıya atfen, Kırgız Cumhuriyeti topraklarında bulunan tüketicilere elektronik formatta hizmet sağlayan yabancı şirketler için 1/1/2023 tarihinden itibaren yeni bir vergi düzenlemesinin yürürlüğe konulduğu belirtilerek, Kırgız Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı'na bağlı Devlet Vergi Dairesi'nden alınmış olan konuya ilişkin bilgi notu tercümesi ekte sunulmaktadır.

EK: Bilgi Notu (1 sayfa) [pdf-embedder url="https://www.erzurumtso.org.tr/wp-content/uploads/Kirgizistan_da-Yabanci-Firmalara-Yonelik-Vergi-Duzenlemesi.pdf" title="Kırgızistan_da Yabancı Firmalara Yönelik Vergi Düzenlemesi"]