Kategoriler

  • Genel Haberler
    2685

Kıymetli Maden Rafinerileri Hk

Kıymetli Maden Rafinerileri Hk —  Erzurum TSO

Hazine ve Maliye Bakanlığından Birliğimize iletilen yazı dahilinde, Kıymetli maden rafinerileri tarafından Hazine ve Maliye Bakanlığına yapılan faaliyet izinlerine yönelik olarak başvuru sürelerine ve söz konusu rafinelerce üretilmiş/üretilecek standart işlenmemiş ve basılı kıymetli madenlerin yurt içinde alınıp satılmasına yönelik hükümlere yer verilmiştir.

Bahse konu yazı ve ekinin Odanızın ilgili komitesine (kuyumculuk, maden vb.) duyurulması ve ilgili üyelerinizin bilgilendirilmesi hususunda gereğini rica ederim.

EK: 1- Kıymetli Maden Rafinerileri Hk. (2 sayfa) 2- Rafinaj Faaliyetinde Bulunan Firmaların Listesi (2 sayfa)

[pdf-embedder url="https://www.erzurumtso.org.tr/wp-content/uploads/Kiymetli-Maden-Rafinerileri-Hk.pdf" title="Kıymetli Maden Rafinerileri Hk."]