Kategoriler

  • Genel Haberler
    2684

KKTC'ye İhracatta Türk Lirası Kullanımı Zorunluluğu

KKTC'ye İhracatta Türk Lirası Kullanımı Zorunluluğu —  Erzurum TSO

İlgi : a) 28.11.2022 tarihli ve 12439 sayılı yazımız. b) Ticaret Bakanlığı'ndan alınan 06.12.2022 tarihli ve 80669926 sayılı yazı.

İlgi (a)'da kayıtlı yazımızda, mer'i mevzuatta yapılan değişiklik ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) yapılan ihracatta, gümrük beyannamesinin 22 nci hanesinin Türk Lirası olarak beyan edilmiş olması ve ihracata ilişkin bedelin Türk Lirası olarak tahsil edilmesinin zorunlu olacağı bilgisi verilmişti.

Ekte bir örneği sunulan ilgi (b)'de kayıtlı diğer bir yazıda da, Lefkoşa Ticaret Müşavirliği'nden alınan bir yazıya atıfla, ülkemiz ile KKTC arasındaki ikili ticarette Türk Lirası'nın kullanımı ile ilgili mezkur değişiklik ve söz konusu değişiklikle ilgili değerlendirmeler iletilmiştir.

EK: Ticaret Bakanlığı'ndan alınan yazı [pdf-embedder url="https://www.erzurumtso.org.tr/wp-content/uploads/KKTC_ye-Ihracatta-Turk-Lirasi-Kullanimi-Zorunlulugu.pdf" title="KKTC_ye Ihracatta Turk Lirasi Kullanimi Zorunlulugu"]