Kategoriler

  • Genel Haberler
    2684

KOSGEB İŞLETME GELİŞTİRME DESTEK PROGRAMI NİTELİKLİ ELEMAN İSTİHDAM DESTEĞİ REVİZE EDİLEREK YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

KOSGEB İŞLETME GELİŞTİRME DESTEK PROGRAMI NİTELİKLİ ELEMAN İSTİHDAM DESTEĞİ REVİZE EDİLEREK YÜRÜRLÜĞE GİRDİ —  Erzurum TSO

İşletme Geliştirme Destek Programı kapsamında verilen Nitelikli Eleman İstihdam Desteği güncellenerek Sanayide Nitelikli Eleman Desteği olarak değişti. İşletme Geliştirme Destek Programı onaylı olan ve Öncelikli Teknoloji Alanları Tablosu (Tablo 3)’de yer alan Orta Yüksek ve Yüksek Teknoloji alanlarında NACE Rev 2 koduna göre C-İmalat Sektöründe, Bölüm 62-Bilgisayar Programlama, Danışmanlık ve İlgili Faaliyetler Sektöründe (62.02 Bilgisayar Danışmanlık Faaliyetleri Hariç) veya Bölüm 72-Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri sektöründe faaliyet gösteren işletmeler başvuru yapabilecektir. Sanayide Nitelikli Eleman Desteği ödeme talebinde bulunan işletmede yeni istihdam edilecek mesleki ve/veya teknik lise mezunları, yükseköğretim kurumu mezunları ile mesleki ve/veya teknik lise öğrencileri, ön lisans/lisans öğrencilerinden işletmede tam zamanlı olarak çalışan eleman için verilecektir.

İşletme Geliştirme Destek Programının süresi 2 yıldır. Program süresince destek üst limiti 100.000 TL olup bu rakam Teknoparklarda faaliyet gösteren işletmeler ile Ar-Ge merkezleri ve tasarım merkezleri için üst limiti 150.000 TL’ye çıkmaktadır.

Sanayide Nitelikli Eleman Desteği ödeme talebinde bulunan işletmede işe giriş tarihi itibariyle son 12 ay içinde istihdam edilmemiş, öğrenim durumu şartını sağlayan ve 5510 sayılı Kanun kapsamında işe giriş tarihinden önceki son 3 yıl içerisinde SGK prim kaydı olmayan veya en fazla 180 gün prim kaydı olan personel için verilecektir.

İşletme Geliştirme Destek Programının destek oranı yüzde 60 olup; mevzuatta belirtilen hesaplama yöntemine göre aylık destek tutarı belirlenmektedir. Ancak sanayide nitelikli eleman desteği kapsamında istihdam edilen personelin; yeni mezun, kadın, engelli, birinci derece şehit yakını veya gazi olması halinde destek oranına %20 (yirmi) ilave edilecektir. Program süresince işletmeye destek üst limiti dâhilinde en fazla 4 farklı nitelikli eleman için destek ödemesi yapılabilmektedir.

Destek programı süresi içerisinde yeni istihdam edilen nitelikli eleman için destek verilecek olup, işletmenin personel işe başlama tarihinden önce İşletme Geliştirme Destek Programı başvurusunun onaylı olması gerekmektedir.

Detaylı bilgiye www.kosgeb.gov.tr adresinden, KOSGEB Erzurum Müdürlüğünden veya ETSO KOSGEB Temsilcilik Ofisinden ulaşabilirsiniz. Ek: İşletme Geliştirme Destek Programı Uygulama Esasları https://webdosya.kosgeb.gov.tr/Content/Upload/Dosya/%C4%B0sletme%20Gelistirme%20Destek%20Program%C4%B1/2023/2023.03.24/%C4%B0%C5%9Fletme_Geli%C5%9Ftirme_Destek_Program%C4%B1_Uygulama_Esaslar%C4%B1_.pdf İşletme Geliştirme Destek Programı Öncelikli Teknoloji Alanları Tablosu (Tablo 3) https://bit.ly/kosgeb-destek