Kategoriler

  • Genel Haberler
    1060
  • Genel Haberler1
    1

KOSGEB’in Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı 4. dönem başvuruları devam ediyor.

KOSGEB’in Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı 4. dönem başvuruları devam ediyor. —  Erzurum TSO

Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı kapsamında son 12 aylık ortalama istihdamını koruma ve son üç yılda SGK 4A kapsamında 180 prim gününden fazla çalışmamış üniversite ya da mesleki / teknik lise mezunu yeni personeli 12 ay boyunca istihdam etme taahhüdü karşılığında, yeni istihdam edilecek her bir personel için MKİ’lere faizsiz ve teminatsız geri ödemeli destek verilmektedir.  Mikro ölçekli işletmeler 2, küçük ölçekli işletmeler de 5 kişiye kadar bu destekten yararlanabilecektir.

TOBB tarafından odamıza iletilen yazıya istinaden; ‘’Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı, dış finansman sağlayıcılarla birlikte tasarlanan proje kapsamında yürütülmektedir. İstihdam edilecek personellerde aranacak şartlar proje taraflarıyla birlikte; desteğin hedef kitlesinin öncelikli istihdam ihtiyaçları, bütçe imkânları, genç ve kadın istihdamı öncelikleri gibi parametre ve kıstaslar dikkate alınarak belirlenmiş ve KOSGEB web sayfasında ilan edilmiştir.

Programa yapılan başvuru sayısı, dış kaynaklardan sağlanan bütçe kısıtı ve ekonomik gelişmeler göz önünde bulundurularak programın 4. dönem başvuruları için yeni istihdam edilecek personel başına verilen destek tutarı 125 Bin TL’ye çıkarılmıştır’’.

İşletme sahibi kadın ise veya işe alınan personel kadın ise, destek 10 Bin TL artırımlı olarak personel başına 135 Bin TL olarak verilmektedir.

Program iki destek bileşeninden oluşmaktadır:

Birinci bileşende; 2019 yılı ve öncesinde kurulan ve 2019 yılında asgari 75 Bin TL net satışı hasılatı olan hedef sektörlerdeki MKİ’lere “faizsiz geri ödemeli destek" verilmektedir.

İkinci bileşende; 2017 ve sonrasında kurulan hedef sektörlerde faaliyet gösteren yenilikçi genç MKİ’lere “faizsiz geri ödemeli destek" verilmektedir.

İki bileşenden yalnızca birine başvuru yapılabilecektir. Her iki bileşene; güncel KOBİ Bilgi Beyannamesindeki NACE Rev 2 faaliyet kodları arasında; Program Kapsamındaki Sektörler Tablosundaki kodlardan biri olan MKİ’ler başvurabilecektir. Program Kapsamındaki Sektörler Tablosu www.kosgeb.gov.tr adresinde yayınlanmaktadır.

MKİ tarafından yapılacak geri ödemeler, 2022 Eylül ayından itibaren 24 ayı ödemesiz olmak üzere, dörder aylık dönemler halinde 6 eşit taksitte yapılır. İlk geri ödeme taksiti 2024 Eylül’dür.

1 Temmuz 2022’de ilan edilen 4. Başvuru Dönemi için son başvuru tarihi 10 Ekim 2022’dir. Yeni personelin işe alınabileceği son ay Ekim 2022 olup (SGK kayıtlarına yansımış olmalıdır ve ayrılması durumunda, şartları karşılayan başka bir personel destek süreci içinde istihdam edilebilir), Ödeme Talep Formunun işletme tarafından onaylanabileceği son tarih ise 28 Kasım 2022’dir.

Detaylı bilgi için👉bit.ly/3TqKRI4