Kategoriler

  • Genel Haberler
    2685

Kritik hammaddeler tüzüğü ve SKDM geçiş dönemi varsayılan değerleri hk.

Kritik hammaddeler tüzüğü ve SKDM geçiş dönemi varsayılan değerleri hk. —  Erzurum TSO

Ticaret Bakanlığı tarafından Birliğimize iletilen yazılarda; Kritik Hammaddeler Tüzüğü ve SKDM Geçiş Dönemi Varsayılan Değerleri hakkında bilgi verilmektedir.

Kritik Hammaddeler Yasa taslağında, anılan hammaddelerin AB'nin yıllık tüketiminin en az %10'una karşılık gelen kısmının AB'de üretilmesi, en az %40'ının AB'de işlenmesi ve en az %25'inin ise geri dönüşümden elde edilmesi, her bir stratejik hammaddenin tüketiminin %65'inden fazlasının tek bir üçüncü ülkeden tedarik edilmemesi hedeflenmektedir.

Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) kapsamında ise, 1 Ekim 2023 ile 31 Aralık 2025 tarihleri arasını kapsayan geçiş dönemi boyunca ithal ürünlerde gömülü emisyonların belirlenmesi amacıyla kullanılabilecek varsayılan değerlere ilişkin rehber yayınlandığı bildirilmektedir.

EK: 1- Kritik Hammaddeler Tüzüğü (3 sayfa) 2- SKDM Geçiş Dönemi Varsayılan Değerler (2 sayfa) 3- SKDM-Komisyon Açıklaması (2 sayfa) 4- SKDM-Rehber (25 sayfa)

[pdf-embedder url="https://www.erzurumtso.org.tr/wp-content/uploads/Kritik-hammaddeler-tuzugu-ve-SKDM-gecis-donemi-varsayilan-degerleri-hk.pdf" title="Kritik hammaddeler tüzüğü ve SKDM geçiş dönemi varsayılan değerleri hk."]