Kategoriler

  • Genel Haberler
    2684

Küçükbaş Ham Deri Satışı Hak.

Küçükbaş Ham Deri Satışı Hak. —  Erzurum TSO
Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü, Erzurum Et Kombinası Müdürlüğü'nden gelen yazıya istinaden;

22/09/2022-31/12/2022 tarihleri arasında üretilecek olan küçükbaş hayvan kesimlerinden elde edilecek deriler satışa sunulacaktır.

Bu itibarla; 2022 yılı Eylül/Ekim/Kasım/Aralık aylarını kapsayan 4 aylık dönemde üretilecek olan; Küçükbaş hayvan derileri 20 Eylül 2022 Salı Günü saat 14:00'te, (Geçici Teminat Tutarı 5.000,00 ₺) satışa sunulacaktır.

Teklif edilen ilk fiyatlar Komisyon huzurunda açılarak ilgili firmalara duyuru yapıldıktan sonra ikinci ve son fiyat teklifleri 20.09.2022 Salı Günü ve saat 16:00'a kadar alınacaktır. İkinci fiyatlar verilen ilk fiyatlardan minimum 1 kuruş yüksek olmak zorundadır. Ayrıca ikinci fiyatını vermeyen firmalar ilk fiyatına sadık kalmış sayılacaklardır. Teklifler Kombinamıza e-posta, fax veya kapalı zarf şeklinde verilebilecektir.

Fiyat toplama yöntemi ile satışlar gerçekleştirileceğinden tedarik edilen şartnameler ıslak imzalı şekilde Kombinamıza teslim edilecektir. Fiyat verilmeden önce geçici teminatlar yatırılmış olmalıdır. Ayrıca İsteklinin irtibat bilgilerini göterir beyan, Kayıtlı olduğu oda belgesi, Güncel İmza Sirküleri ve Kimlik Fotokopisini fiyat teklifi saatine kadar Kombinamıza ibraz etmelidir.