Kategoriler

  • Genel Haberler
    2684

Kurbanlık Sakatat ve Yan Ürün Satışı

Kurbanlık Sakatat ve Yan Ürün Satışı —  Erzurum TSO

Erzurum Et Kombinası Müdürlüğü'nden gelen yazıya istinaden;

İlgi : Ticaret ve Pazarlama Dairesi Başkanlığımızın 25.05.2022 tarih ve E- 119434 sayılı talimatı.

İlgi talimata istinaden 2022 yılı Kurban Bayramı dönemi (09 Temmuz 2022-12 Temmuz 2022) tarihleri arasında büyükbaş hayvan kesimlerinden üretilecek olan büyükbaş hayvan sakatatları ve yan ürünleri (Hayvansal Yağlar hariç)'nin satışı Kombina Müdürlüğümüzce aşağıda belirtilen tarih ve saatte teklif toplamak suretiyle satışa sunulacaktır.

2022 yılı Kurban Bayramı dönemi (09 Temmuz 2022-12 Temmuz 2022) tarihleri arasında üretilecek olan; a)Büyükbaş hayvan sakatatları ve yan ürünleri(hayvansal yağlar hariç) için son teklif verme tarihi ve saati: (24 Haziran 2022 Cuma günü saat 14:00'a kadar teklif fiyatı verilebilecektir.) Teklif toplamak sureti ile satış yapılacağından firmaların yazının ekinde mevcut olan şartnamelere titizlikle riayet ederek ve teklif formu doldurulmak sureti ile mail, fax, eposta yada elden teslim suretiyle İnsan Kaynakları Şefliğine ulaştırılacaktır. Bununla beraber geçiçi teminat tutarı şartnamede belirtilen şekilde Kurumumuza ulaştırılacaktır.

Ek: 1 - Büyükbaş Hayvan Sakatatları ve Yan Ürünleri(Hayvansal Yağlar Hariç) Fiyat Teklifi Mektubu (1 Sayfa) 2 - Büyükbaş Hayvan Sakatat ve Yan Ürünleri(Hayvansal Yağlar Hariç) Şartnamesi (7 Sayfa)

[pdf-embedder url="https://www.erzurumtso.org.tr/wp-content/uploads/Cilt1.pdf"] PDF yi indir.