Kategoriler

  • Genel Haberler
    2685

Menkul Mal Satış İlanı Tebliği Hk.

Menkul Mal Satış İlanı Tebliği Hk. —  Erzurum TSO

Mersin Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından Başkanlığımıza iletilen, 12.01.2024 tarih ve 8834 sayılı yazı ve eklerinin birer örneği ilişikte gönderilmektedir.

Söz konusu yazıda belirtilen menkul kıymetlere ilişkin satış ilanının kurumunuz nezdinde ilan edilmesi ve anılan vergi dairesi müdürlüğüne cevap verilmek üzere ilan ile ilgili bilgi ve belgelerin Başkanlığımıza (Gelir Kanunları Grup Müdürlüğü Tahsilat Müdürlüğü) gönderilmesi gerekmektedir.

Ek : 1- Mersin Vergi Dairesi Başkanlığı Yazısı 2- Menkul Mal Satış İlanı 3- Uray Vergi Dairesi Müdürlüğü Yazısı

[pdf-embedder url="https://www.erzurumtso.org.tr/wp-content/uploads/Binder1.pdf"]