Menkul Mal Satış İlanı Tebliği Hk.

Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından Başkanlığımıza iletilen, Uçak ve Eklenti Parçalarına ait satış ilanı —  Erzurum TSO

Sayın Üyemiz;

Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından Başkanlığımıza iletilen, 04.06.2024 tarih ve 11693 sayılı yazı ve ekinin bir örneği ilişikte gönderilmektedir.

Başkanlığımıza olan vergi borçlarından dolayı haczedilen ve aşağıda özellikleri belirtilen AIRBUS A320-232 Uçak ve eklenti parçaları 6183 sayılı A.A.T.U.H.K.’nun 85. maddesi uyarınca 30/07/2024 tarihinde saat 14.00’ de peşin ödeme ve açık arttırma suretiyle satış ihalesine başlanılacaktır. Ancak verilen bedel biçilen değerin %75’inden aşağı olursa veya hiç alıcı çıkmaz ise aynı kanunun 87. maddesi gereği 06/08/2024 tarihinde saat 14:00’de ikinci açık arttırma ve peşin ödeme suretiyle satışı yapılacaktır. İkinci arttırmada malın tahmin edilen kıymetinin; satış isteyen idarenin alacağına rüçhan olan alacaklarının toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştırma masraflarının geçmesinin şart olduğu; Yukarıda belirtilen gün ve saatlerde satışa çıkarılan menkul mallar satılamadığı takdirde ilgili kanunun 87. maddesi uyarınca 6 (Altı) ay içinde pazarlık usulü ve peşin ödeme suretiyle satışı yapılacaktır. 

Ek : 1- Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı Yazısı.pdf

        2- Satış İlanı.pdf

Bilgilerinize arz ederiz.

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası