Kategoriler

  • Genel Haberler
    2684

Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği Değişikliği Hk

Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği Değişikliği Hk —  Erzurum TSO

Ticaret Bakanlığı tarafından Birliğimize iletilen ekli yazıda; e-ticaret platformlarında kullanılan mesafeli sözleşmelerde cayma hakkı kullanımında iade kargo masraflarının ön bilgilendirmede belirtilmek ve ilk teslim masraflarını aşmamak kaydıyla, satıcının yanı sıra tüketici tarafından da karşılanabileceğine dair düzenlemenin uygulanması 04/11/2023 tarih ve 32359 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Yönetmelik değişikliği ile 1/1/2025 tarihine kadar ertelenmiş olduğu hatırlatılmaktadır.

Bu doğrultuda; mesafeli yöntem ile akdedilen sözleşme öncesi e-ticaret platformlarındaki tüketicilere yapılacak ön bilgilendirmede, cayma hakkı kullanılması durumunda iade kargo masraflarına tüketici tarafından katlanılacağına dair hükümlere yer veren veya cayma hakkı kullanan tüketicilerden iade kargo masraflarını talep veya tahsil eden satıcılar için 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun uyarınca 2023 yılı için her bir sözleşme veya işlem için 1.371 TL idari para cezası uygulanacak olup söz konusu ceza tutarı 2024 yılında yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle geçerli olacağı bildirilmiştir.

EK: Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği Değişikliği [pdf-embedder url="https://www.erzurumtso.org.tr/wp-content/uploads/Mesafeli-Sozlesmeler-Yonetmeligi-Degisikligi-Hk.pdf" title="Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği Değişikliği Hk."]