Kategoriler

  • Genel Haberler
    2684

Mesleki Beceri Seferberliği

Mesleki Beceri Seferberliği —  Erzurum TSO
Mesleki Beceri Seferberliği, TOBB ve UNICEF'in girişimleriyle iş dünyasının liderliğinde yürütülen ve ülke çapında bir iletişim kampanyası ile desteklenen çok paydaşlı bir girişimdir. Amacı, Türkiye'deki özel sektör firmalarını, gençlerin gelecekte en iyi şekilde istihdam edilebilirliklerini desteklemeye dönük ortak bir vizyon etrafında bir araya getirerek, onlar için kaliteli iş yeri temelli öğrenme fırsatlarının artırılmasını destekleme konusunda harekete geçirmektir. İşverenler, zorunlu eğitimlerini tamamlayan gençler (14-17) için mesleki eğitimden istihdam ve staj imkanı sağlayarak, onların iş hayatına geçişi kolaylaştıracak temel becerilerle donatılmasına destek olacaklardır. Bu kapsamda MEB, TOBB ve UNICEF arasında 17.01.2023 tarihinde bir işbirliği protokolü imzalanmıştır. Mesleki Beceri Seferberliğini tanıtmak üzere aşağıda linki verilen tanıtım videosuna Mesleğim Hayatım İş ve Staj Programı Portalı'nın (https://mhbasvuru.meb.gov.tr) adresinden ulaşabilirsiniz. EK: Mesleki Beceri Seferberliği Tanıtım Filmi - https://www.youtube.com/watch?v=pnxHjUhtjrc