Kategoriler

  • Genel Haberler
    2685

Mesleki Beceri Seferberliği

Mesleki Beceri Seferberliği —  Erzurum TSO

İlgi : Ticaret Bakanlığı'ndan alınan 23.02.2023 tarihli ve 83022112 sayılı yazı.

Ekte bir örneği sunulan ilgi yazıda, mer'i mevzuata göre muhtelif konu başlıklarındaki tebligat prosedürlerine ilişkin Gelir İdaresi Başkanlığı e-tebligat sistemi (KETSİS) ile Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi'nin (UETS) kullanımına dair gümrük idarelerinin talimatlandırılması ve UETS'ye ilişkin olarak Yükümlü Kayıt ve Takip Sistemi'nde (YKTS) yapılan değişikler hakkında bilgi verilmektedir.

EK: Ticaret Bakanlığı'ndan alınan yazı [pdf-embedder url="https://www.erzurumtso.org.tr/wp-content/uploads/YKTS-KEP-ve-UETS.pdf" title="YKTS-KEP ve UETS"]