Kategoriler

  • Genel Haberler
    2685

Okul Kantinlerinde Satılacak Gıdalar ve Eğitim Kurumlarındaki Gıda İşletmelerinin Hijyen Yönünden Denetlenmesi Hk

Okul Kantinlerinde Satılacak Gıdalar ve Eğitim Kurumlarındaki Gıda İşletmelerinin Hijyen Yönünden Denetlenmesi Hk —  Erzurum TSO

Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nden Birliğimize iletilen ekli yazıda; Okul Kantinlerinde Satılacak Gıdalar ve Eğitim Kurumlarındaki Gıda İşletmelerinin Hijyen Yönünden Denetlenmesine Dair Genelge gereğince, okul/kurum gıda işletmelerinin denetimleri hakkında yayımlanan doküman ve belgelerin güncelliğinin ilgili taraflarca takip edilmesi ve okul/kurum gıda işletmelerinin denetim, rehberlik, gözetim hizmetlerinin hassasiyetle yürütülmesi gerektiği belirtilmiştir.

EK: T.C. Milli Eğitim Bakanlığı: [c8471f91-3313-41b7-910d-15e016448e52] [pdf-embedder url="https://www.erzurumtso.org.tr/wp-content/uploads/Okul-Kantinlerinde-Satilacak-Gidalar-ve-Egitim-Kurumlarindaki-Gida-Isletmelerinin-Hijyen-Yonunden-Denetlen.pdf" title="Okul Kantinlerinde Satilacak Gidalar ve Egitim Kurumlarindaki Gida Isletmelerinin Hijyen Yonunden Denetlen"]