Kategoriler

  • Genel Haberler
    2684

Sanayi ve Teknoloji İşbirliği Kurulu (SANTEK)

Sanayi ve Teknoloji İşbirliği Kurulu (SANTEK) —  Erzurum TSO

Erzurum Valiliği, İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü'nden gelen yazıya istinaden; Bilindiği üzere Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 20.09.2021 tarihli ve 2814179 sayılı Bakanlık Makamı onayı ile yürürlüğe giren Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Taşra Teşkilatı Yönetmeliğinin “Sanayi ve Teknoloji İş Birliği Kurulu (SANTEK)” başlıklı 14 üncü maddesi hükmü gereğince 2022 yılı Aralık dönemi Sanayi ve Teknoloji İş Birliği Kurulu (SANTEK) toplantısı, 29/12/2022 Perşembe günü saat 14:00'te Palandöken Kaymakamlığı Toplantı Salonu’nda gerçekleşmiştir.

Toplantıya ilişkin "Atatürk Üniversitesi bünyesinde bulunan laboratuvarların akreditasyonunun yapılarak LABSIS sisteminin kurulması ve böylelikle gıda mühendisliği laboratuvarları, mühendislik fakültesi laboratuvarları, fen fakültesi laboratuvarları ile araştırma merkezleri laboratuvarlarının TSE standartlarında ulusal bazda hizmet vermesinin sağlanmasına yönelik çalışmaların belirlenmesi" gündem maddesi için Atatürk Üniversitesi ilgili birim yöneticileri tarafından, laboratuvar sisteminin numune kabulüne başladığı ve analizlerin TURKAK tarafından akredite edilmiş standartlarda yapıldığı, laboratuvar bilgi sistemine "https://labsis.atauni.edu.tr/" adresi üzerinden erişilerek cihaz ve/veya analiz aranabileceği ve portal girişi ile yaptırılmak istenen analize ait bilgilere (analiz süresi, ilgili standartlar, cihaz ve laboratuvarın akreditasyon bilgisi, ücret tarifesi vb.) ulaşılabileceği bilgisi bahse konu toplantıda detaylandırılarak kurul üyelerine anlatılmıştır.

Bu bağlamda söz konusu gündem maddesi için "LABSIS Sisteminin ülke çapında aktif ve hizmet verebilecek yapıda olduğu bilgisinin Erzurum İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü ve Erzurum Valiliği aracılığı ile Ticaret İl Müdürlüğü, İl Gümrük Müdürlüğü, Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, OSB Yönetimleri, ETSO, EESOB, TÜMSİAD ve MÜSİAD Başkanlıklarına gönderilmesinin sağlanması, böylelikle Atatürk Üniversitesi bünyesinde bulunan laboratuvarlardan yapılabilecek analizlerden kurum, kuruluş ve/veya gerçek kişilerin azami derecede faydalanmasının temin edilmesi" kararı alınmış olup laboratuvarın aktif ve efektif kullanımına katkı sağlamak için kurumunuza/kuruluşunuza bağlı gerçek kişi ve/veya tüzel kişilere laboratuvarın numune analizine açık olduğu bilgisi duyurulmaktadır.