Kategoriler

  • Genel Haberler
    2684

Sığır İç Yağı-Böbrek Yağı ve Küçükbaş Kuyruk Yağı Satışı.

Sığır İç Yağı-Böbrek Yağı ve Küçükbaş Kuyruk Yağı Satışı. —  Erzurum TSO

Kombinamız stoğunda bulunan 3 ton sığır iç yağı, 5 ton sığır böbrek yağı ve 4 ton küçükbaş kuyruk yağı ürünleri satışa çıkarılmıştır. Ürünler için hazırlanan teklif mektubu örneği yazımız ekindedir.

Alıcı olacak firmalar/şahıslar şirket ise vergi levhası, işyeri ruhsatı, kimlik fotokopilerini ve her ürün için ayrı ayrı olmak koşulu ile 2.000,00 ₺ geçici teminat tutarını "TR44 0001000112362613076474" no'lu Ziraat Bankası hesabımıza ya da nakit olarak Kombina veznesine yatırıdığına dair dekontu ibraz edecektir.

Detaylar için Erzurum Et Kombinası Müdürlüğü Pazarlama Şefliğinden bilgi alınabilecektir. Alıcı olacak firmalar Kombinamıza 23.08.2023 tarihi saat:17.00'e kadar teklif fiyatı verebileceklerdir. İlgili isteklilere duyuruların yapılması ve isteklilerin iştirakı hususunda;

Ek: 1 - Teklif Mektubu Örneği İç Yağı (1 Sayfa) 2 - Teklif Mektubu Örneği Böbrek Yağı (1 Sayfa) 3 - Teklif Mektubu Örneği Kuyruk Yağı (1 Sayfa) [pdf-embedder url="https://www.erzurumtso.org.tr/wp-content/uploads/Et-ve-Sut-Ek.pdf" title="Et ve Süt (Ek)"]