Kategoriler

  • Genel Haberler
    2684

Sigorta Sektörü İş Birliği Fuarı ve Kongresi

Sigorta Sektörü İş Birliği Fuarı ve Kongresi —  Erzurum TSO

Bilindiği üzere, ülkemiz ticaret ve sanayisinin sağlıklı bir şekilde gelişebilmesi, tarım ve hayvancılıkta sürekliliğin sağlanabilmesini teminen sigortacılık sektörünün de gelişmesi büyük önem arz etmektedir.

Bu bilinçle Birliğimiz, ülkemiz sigortacılık sektörünün gelişmesi ve toplumda sigorta bilincinin artırılmasına yönelik faaliyetlere özel önem vermekte ve bu husustaki çalışmaları desteklemektedir.

Bu kapsamda, ülkemiz sigortacılık sektörünün gelişimine katkı sağlamak ve toplumda sigorta bilincinin artışına yönelik olarak 9-11 Mart 2023 tarihlerinde Antalya'da Birliğimizin de destekleri ile Sigorta Sektörü İş Birliği Fuarı ve Kongresi düzenlenecektir.

Söz konusu fuara ilişkin davetiye ekte iletilmekte olup, ayrıntılı bilgi ve katılım için "https://sigortacilikfuar.com" adresli internet sayfası ziyaret edilmelidir.

EK: Davetiye (1 sayfa) [pdf-embedder url="https://www.erzurumtso.org.tr/wp-content/uploads/Sigorta-Sektoru-Is-Birligi-Fuari-ve-Kongresi.pdf" title="Sigorta Sektoru Is Birligi Fuari ve Kongresi"]