Kategoriler

  • Genel Haberler
    2685

Stratejik Öncelikli Ürünler ve Teknoloji Alanları Listesi Hk.

Stratejik Öncelikli Ürünler ve Teknoloji Alanları Listesi Hk. —  Erzurum TSO

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülecek olan Stratejik Öncelikli Ürünler ve Teknoloji Alanları listesi 26 Kasım 2023 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan Yatırım Projelerinin Stratejik Öncelik Ve Teknik Değerlendirmesine Dair Tebliğ ile belirlenmiştir.

Söz konusu tebliğ ile aracı bankalar kanalıyla sağlanan finansal imkanlardan yararlanmak için başvuru yapacak projelere ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılacak stratejik öncelik ve teknik değerlendirmeye dair usul ve esaslar düzenlenmiştir.

İlgili tebliğe https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/11/20231126-2.htm linki üzerinden ulaşılabilmekle birlikte, "Stratejik ürünler ve Teknoloji Alanlar Listesi" ekte tarafınıza iletilmiştir.

EK: Stratejik Öncelikli Ürünler ve Teknoloji Alanları Listesi (15 sayfa)

[pdf-embedder url="https://www.erzurumtso.org.tr/wp-content/uploads/Stratejik-Oncelikli-Urunler-ve-Teknoloji-Alanlari-Listesi-Hk.pdf" title="Stratejik Öncelikli Ürünler ve Teknoloji Alanları Listesi Hk."]