Kategoriler

  • Genel Haberler
    2684

TARTI ALETLERİNİN MUAYENE YÖNETMELİĞİ

TARTI ALETLERİNİN MUAYENE YÖNETMELİĞİ —  Erzurum TSO

Ölçü ve Tartı Aletlerinin Periyodik Muayene müracaatları 28 Şubat 2023 tarihinde sona erecektir.

3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu hükümlerine göre her türlü ölçü ve ölçü aletlerinin kamu yararına uygun olarak kullanılması, muayenesi ve damgalanmasının sağlanması Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yürütülmektedir.

Kanun hükümlerine göre ölçü ve ölçü aletlerinin iki yılda bir muayene edilerek damgalanması zorunlu bulunmaktadır. Ölçü ve ölçü aletlerinin 2023 yılı periyodik muayene müracaatları   28 Şubat 2023 günü mesai bitiminde sona erecektir.

11.10.2019 tarihli ve 30915 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Su Dışındaki Sıvılar İçin Ölçme Sistemleri ile Bazı Ölçü ve Tartı Aletleri Muayene Yönetmeliği ile İl Müdürlüğümüz yetkisinde olan bazı ölçü ve tartı aletlerinin muayene ve damgalama işlemleri bu yönetmelikle Türk Standartları Enstitüsü (TSE) yetkilendirilmiştir.

Ölçü aletinin türüne göre müracaat edilmesi gereken kurum ve kuruluşlar:

Akaryakıt istasyonlarında kullanılmakta olan Akaryakıt, LPG ve Adblue sayaçları, sıkıştırılmış doğalgaz  (CNG)  ölçme sistemleri,  kütle setleri,  tartım kapasitesi 2000 kg'ın üzerinde olan III. ve IV. sınıf otomatik olmayan tartı aletleri,  5 kg’dan yukarı kütle ölçüleri, motorlu taşıt lastiklerinin hava basıncı ölçümünde kullanılan cihazlar, trafikte kullanılan Hız İhlal Tespit Donanımı-Ortalama Hız Ölçüm Donanımları (HİTD ve OHÖD) cihazlar ile diğer tartı aletleri (aks kantarları, demiryolu sarnıçlı vagon vb.) periyodik muayene müracaatları elektronik ortamda https://basvuruportal.tse.gov.tr adresli başvuru portalı üzerinden Türk Standartları Enstitüsü (TSE)’ye yapılacaktır.

Açık veya kapalı pazar yerlerinde kullanılan ve tartım kapasitesi 2000 kg ve altında olan III. ve IV. sınıf otomatik olmayan elektronik tartı aletleri, yay ve elektronik tertibatı bulunmayan maksimum kapasitesi 2000 kg ve altında olan mekanik tartı aletlerinden; masa terazileri, asma teraziler, tek kollu kantarlar ve ibreli terazilerin, Akıcı maddeler için hacim ölçüleri, Kuru taneli maddeler için hacim ölçüleri, 5 kg’a kadar 5 kg dâhil hassas olmayan kütle ölçüleri için periyodik muayene müracaatları bağlı bulundukları Grup Merkezi Belediye Ölçüler ve Ayar Memurluğunca yapılacaktır.

Otomatik tartı aletleri, I. ve II. sınıf otomatik olmayan tartı aletleri (eczane/kuyumcu ve laboratuvarlarda kullanılan tartı aletleri), tartım kapasitesi 2000 kg ve altında olan III. ve IV. sınıf otomatik olmayan elektronik tartı aletleri (Belediyelerce muayenesi yapılacak olan açık veya kapalı pazaryerlerinde kullanılan tartı aletleri hariç, bakkal, kasap, manav, kargo şirketleri gibi işyerlerindeki tartı aletleri), egzoz gazı emisyon cihazları, ısı sayaçları, taksimetreler ve takografların periyodik muayene müracaatları ise belgelendirilmiş Yetkili Muayene Servislerince yapılacaktır.

Elektrik, su ve gaz sayaçları, hububat muayene aletleri ve naklimetre periyodik muayeneleri 10 yılda bir yapılmakta olup,  müracaat bağlı bulunduğu ilin Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü’ne yapılacaktır.

Ölçü ve tartı aletleri kullanıcılarının ileride mağdur duruma düşmemeleri açısından periyodik muayene müracaatlarını ilgili kurum/kuruluşlara süreleri içerisinde yapmaları, aksi halde 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu uyarınca yasal işlem uygulanacağının bilinmesi gerekmektedir.

İlgililere önemle duyurulur.