Kategoriler

  • Genel Haberler
    1107
  • Genel Haberler1
    1
  • TOBB Haberleri
    6

Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yönetmeliği Hk.

Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yönetmeliği Hk. —  Erzurum TSO
TOBB'dan gelen 01.09.2022 tarih ve 8666 sayılı yazı; Dört farklı taşımacılık modunda (Karayolu, Denizyolu, Demiryolu, Havayolu) ve bu modların entegrasyonuna dayanan kombine taşımacılık hizmetlerinde organizatörlük faaliyetlerinde bulunabileceklerin faaliyet alanını düzenleyen Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yönetmeliği, 27.08.2022 tarihli ve 31936 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yenilenen Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yönetmeliği ile Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre yetki belgesi almış olan yetki belgesi sahipleri başta olmak üzere ulaştırma sektörüne çeşitli kolaylıklar sağlanmıştır. Yayımlanan Yönetmelikle; * Halihazırda TİO yetki belgesi bulunan gerçek veya tüzel kişilerin belge süreleri 10 yıl uzatılmış, * Daha önce TİO Yetki Belgesi almış ancak yenilenememiş belgeler için %50 ücret ile belge yenileme imkanı getirilmiş, * TİO yetki belgesi almak isteyenlerde aranan en az 300.000 TL sermayeye sahip olunması şartı en az 150.000 TL sermayeye sahip olma olarak değiştirilmiş, * Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre karayolu modunda faaliyet gösteren yetki belgesi sahiplerine indirimli TİO yetki belgesi alma imkanı getirilmiş, * Belirtilen indirimlerin 14 Temmuz 2023 tarihine kadar uygulanmasına karar verilmiştir. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre yetki belgesi almış gerçek ve tüzel kişilerden TİO Belgesi almak isteyenlere uygulanacak indirimli ücretler tablosu aşağıdaki gibidir:   İlgili Bakanlık tarafından yayınlanan Yönetmelik metni ekte sunulmaktadır. Bilgilerini ve konunun Odanız üyelerine duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.   EK: TAŞIMA İŞLERİ ORGANİZATÖRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ (11 sayfa) [pdf-embedder url="https://www.erzurumtso.org.tr/wp-content/uploads/01.09.2022-Tasima-Isleri-Organizatorlugu-Yonetmeligi-Hk..pdf"]