Kategoriler

  • Genel Haberler
    2684

Tayland'a İhracatta Aranan Bazı Sertifikalarda Değişiklik

Tayland'a İhracatta Aranan Bazı Sertifikalarda Değişiklik —  Erzurum TSO

İlgi : a) Ticaret Bakanlığı'ndan alınan 12.10.2023 tarihli ve 89896341 sayılı yazı. b) Ticaret Bakanlığı'ndan alınan 04.12.2023 tarihli ve 91548242 sayılı yazı. İlgi (a)'da kayıtlı yazıda, Tayland'a ihracatta aranan bazı sertifikaların doğruluğunun da araştırılması kaydı ile Birliğimiz veya Odalarımız tarafından onay işlemine tabi tutulması talep edilmektedir.

Söz konusu sertifikaların, Birliğimizce veya Odalarımızca tasdik edilmesine imkan sağlayacak herhangi bir yasal altyapı mevcut olmadığından, anılan işleme dair çekincelerimiz Ticaret Bakanlığına iletilmiştir.

Bu kapsamda ilgi (b)'de kayıtlı ve ekte bir örneği sunulan yazıda, bahse konu sertifikaların Tayland'a ihracatında onay işlemi ile ilgili belirlenen yeni prosedüre dair bilgi verilmektedir.

EK: Ticaret Bakanlığı'ndan alınan yazı [pdf-embedder url="https://www.erzurumtso.org.tr/wp-content/uploads/Tayland_a-Ihracatta-Aranan-Bazi-Sertifikalarda-Degisiklik.pdf" title="Tayland_a İhracatta Aranan Bazı Sertifikalarda Değişiklik"]