Kategoriler

  • Genel Haberler
    2684

Tek Pazar Programı – “Daha Sürdürülebilir ve Dirençli Bir Ekosisteme Geçiş - Turizm KOBİ'lerinin Güçlendirilmesi” Teklif Çağrısı

Tek Pazar Programı – “Daha Sürdürülebilir ve Dirençli Bir Ekosisteme Geçiş - Turizm KOBİ'lerinin Güçlendirilmesi” Teklif Çağrısı —  Erzurum TSO

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı'ndan gelen yazıya göre;

Bildiğiniz üzere, Başkanlığımız tarafından ulusal koordinasyonu yürütülen “İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği Programı – COSME Programı” nın yerini, Tek Pazar Programı (TPP) - COSME Bileşeni almıştır. Tek Pazar Programı COSME Bileşeni Ulusal Katılım Anlaşması 31 Mart 2023 tarihinde Brüksel’de imzalanmış olup, 12 Mayıs 2023 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Başkanlığımız Tek Pazar Programına ilişkin ulusal koordinatör kuruluş olarak yetkilendirilmiştir.

Tek Pazar Programı, Tek Pazarı güçlendirmek amacıyla uygulamaya konulan AB tarihinin ilk mali programıdır. Tek Pazar Programına 2021-2027 yılları için toplam 4.2 milyar Avro bütçe tahsis edilmiştir. Bu kapsamda, Başkanlığımız, Ülkemizin programdan yararlanma durumunun arttırılmasına yönelik olarak, programın tanıtılması, çağrıların duyurulması, bilgilendirme, bilinçlendirme çalışmaları, teknik destek ve eğitim faaliyetleri yürütmektedir. Projesi kabul edilen Türk yararlanıcılara ait bilgilerin mümkün olan en kapsamlı ve güncel şekilde izlenmesi ve sürece teknik destek sağlanması ise Başkanlığımızın öncelikleri arasında yer almaktadır.

Tek Pazar Programı kapsamında “Daha Sürdürülebilir ve Dirençli Bir Ekosisteme Geçiş - Turizm KOBİ'lerinin Güçlendirilmesi – Transitioning to a more sustainable and resilient ecosystem – empowering tourism SMEs (SMP-COSME-2023-TOURSME)” proje teklif çağrısı yayımlanmış olup, söz konusu çağrıya ilişkin bilgiler ekte yer almaktadır.