Kategoriler

  • Genel Haberler
    2685

Tespit ve Tahakkuk Kağıdı/A.TR Dolaşım Belgesi Onay İşlemleri

Tespit ve Tahakkuk Kağıdı/A.TR Dolaşım Belgesi Onay İşlemleri —  Erzurum TSO

İlgi : Ticaret Bakanlığı'ndan alınan 02.10.2023 tarihli ve 89505215 sayılı yazı.

Menşe ve dolaşım belgelerinin düzenlenmesi ve onay işlemlerindeki uygulamalara dair Odalarımızca Birliğimize yapılan başvurular, gerek görülmesi halinde Ticaret Bakanlığı'nın görüş ve talimatına sunulmaktadır.

Bu kapsamda, serbest bölgeden veya antrepodan Avrupa Birliği'ne A.TR Dolaşım Belgesi kapsamında ihraç edilecek eşyanın üretiminde kullanılan ve gümrük vergisine tabi olmayan üçüncü ülke menşeli girdiler için Tespit ve Tahakkuk Kağıdı'nın gümrük idarelerince düzenlenmediği durumlarda, A.TR Dolaşım Belgesi'nin onaylanıp onaylanmayacağı ile ilgili Birliğimize ulaşan başvurular, anılan Bakanlığa iletilmiştir.

EK: Ticaret Bakanlığı'ndan alınan yazı [pdf-embedder url="https://www.erzurumtso.org.tr/wp-content/uploads/Tespit-ve-Tahakkuk-Kagidi_A.TR-Dolasim-Belgesi-Onay-Islemleri.pdf" title="Tespit ve Tahakkuk Kağıdı_A.TR Dolaşım Belgesi Onay İşlemleri"]