Kategoriler

  • Genel Haberler
    2684

Tezsiz Yüksek Lisans Programı Tanıtımı

Tezsiz Yüksek Lisans Programı Tanıtımı —  Erzurum TSO
İlgi : 05.07.2022 tarih ve E-35979008-839-104886 sayılı yazımız.

İlgide kayıtlı yazımız ile tarafımızca duyurulması istenen Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Ana Bilim Dalı bünyesinde açılan Tezsiz Yüksek Lisans Programına ilişkin afiş güncellenerek ekte sunulmuştur.

Ek: Güncel Afiş [pdf-embedder url="https://www.erzurumtso.org.tr/wp-content/uploads/Afis-Guncel.pdf" title="Afiş (Güncel)"]