Kategoriler

  • Genel Haberler
    2685

Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler - Mısır

Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler - Mısır —  Erzurum TSO

İlgi : Ticaret Bakanlığı'nın 30.03.2023 tarihli ve 00084113500 sayılı yazısı.

İlgide kayıtlı yazıda, 6 Nisan 2023 Perşembe günü saat 14.00'de Mısır'da görev yapmakta olan Ticaret Müşavir ve Ataşelerimizle "Mısır Pazarına Giriş ve Güncel Gelişmeler" konulu e-sohbet toplantısının gerçekleştirileceği bildirilmektedir.

Toplantıya ilişkin detayların yer aldığı doküman ekte sunulmaktadır.

EK: Mısır Elektronik Sohbet Toplantısı (1 sayfa) [pdf-embedder url="https://www.erzurumtso.org.tr/wp-content/uploads/Ticaret-Musavirlerimizle-Elektronik-Sohbetler-Misir.pdf" title="Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler - Mısır"]