Tuapse Limanı Hk.

İlgi : Ticaret Bakanlığı'ndan alınan 28.06.2024 tarihli ve 98210349 sayılı yazı. —  Erzurum TSO

Sayın Üyemiz;

İlgi : Ticaret Bakanlığı'ndan alınan 28.06.2024 tarihli ve 98210349 sayılı yazı.

Ekte bir örneği sunulan ilgi yazıda, Krasnodar Ticaret Ataşeliği'nden alınan bir yazıya atfen, söz konusu ataşelikçe ilgili merciler ile yapılan görüşmeler neticesinde Tuapse Limanı'ndaki kontrol süreçlerinin kısaltılması amacıyla bir takım öneriler iletilmiştir.

Yazıda devamla, anılan ülke ile ticari faaliyetler içerisinde olan firmaların bilgilendirilmesi ve ilave bilgi için bahse konu Ticaret Ataşeliği (krasnodar@ticaret.gov.tr) ile iletişime geçilmesinin yararlı olacağı belirtilmiştir.

EK: Ticaret Bakanlığı'ndan alınan yazı..pdf

Bilgilerinize arz ederiz.

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası