Kategoriler

  • Genel Haberler
    2684

Tüketici Değerlendirmeleri Hakkında Kılavuz

Tüketici Değerlendirmeleri Hakkında Kılavuz —  Erzurum TSO

Ticaret Bakanlığı tarafından Birliğimize iletilen yazıda; dijital tüketicinin korunması politikasının bir parçası olarak tüketicilerin alışveriş tercihlerinde önemli bir yer tutan ve onların satın alma kararlarını önemli ölçüde etkileyen tüketici deneyim ve tecrübelerinden oluşan yorum ve derecelendirme uygulamaları ile bunların sıralanmasına ilişkin Reklam Kurulu'nun konuya bakışını yansıtan, sektöre mevzuata uyum konusunda rehberlik edecek olan "Tüketici Değerlendirmeleri Hakkında Kılavuz"un, Reklam Kurulu'nun 12.09.2023 tarihli ve 337 sayılı toplantısında ilke kararı olarak kabul edildiği ifade edilmektedir.

EK: Tüketici Değerlendirmeleri Hakkında Kılavuz (6 sayfa) [pdf-embedder url="https://www.erzurumtso.org.tr/wp-content/uploads/Tuketici-Degerlendirmeleri-Hakkinda-Kilavuz.pdf" title="Tüketici Değerlendirmeleri Hakkında Kılavuz"]