Kategoriler

  • Genel Haberler
    2684

Türkiye, Gürcistan ve AB Çapraz Kümülasyon İş Forumu, 9 Eylül

Türkiye, Gürcistan ve AB Çapraz Kümülasyon İş Forumu, 9 Eylül —  Erzurum TSO

T.C. Ticaret Bakanı Sayın Mehmet Muş'un katılımıyla "Türkiye, Gürcistan ve Avrupa Birliği arasında Çapraz Kümülasyon: Ticaret ve Yatırım Fırsatları" İş Forumu'nun 9 Eylül 2022 tarihinde Sheraton Grand Tbilisi Metechi Palace'ta gerçekleştirilmesi öngörülmektedir.

Birliğimiz, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve Gürcistan Ticaret ve Sanayi Odası iş birliğinde ve Gürcistan Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanlığı'nın ev sahipliğinde düzenlenecek söz konusu İş Forumuna, çapraz kümülasyon araştırması kapsamındaki sektörlerde faaliyet gösteren Türk ve Gürcü firmaların katılımı beklenmektedir.

Söz konusu etkinlik çerçevesinde Gürcü iş insanları ile ikili görüşmeler gerçekleştirmeyi, Türkiye-Gürcistan ve Gürcistan-AB arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmaları ve çapraz kümülasyon mekanizmasının sağladığı avantajlardan yararlanmayı arzu eden, bu kapsamda ortak girişim ve/veya yatırım projelerine ilgi duyan firmaların https://portal.deik.org.tr/KatilimFormu/1441/18875 adresindeki formu eksiksiz şekilde doldurmaları gerekmektedir.

Taslak program ile başvuru koşullarının yer aldığı bilgi notu ekte paylaşılmakta olup, detaylı program bilgisi ön kayıt yaptıran firma temsilcileri ile bilahare paylaşılacaktır.

EK: 1- Taslak Program (1 sayfa) 2- Başvuru ve Katılım Koşulları (1 sayfa) 3- Çapraz Kümülasyon Hk. Bilgi Notu (1 sayfa) [pdf-embedder url="https://www.erzurumtso.org.tr/wp-content/uploads/Turkiye-Gurcistan-ve-AB-Capraz-Kumulasyon-Is-Forumu-9-Eylul.pdf" title="Turkiye, Gurcistan ve AB Capraz Kumulasyon Is Forumu, 9 Eylul"]