Kategoriler

  • Genel Haberler
    2684

Türkiye İstatistik Kurumu 2024-2028 Stratejik Planı Dış Paydaş Anketi

Türkiye İstatistik Kurumu 2024-2028 Stratejik Planı Dış Paydaş Anketi —  Erzurum TSO

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı'ndan gelen yazıya istinaden;

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlar ve Performans Programları ile Faaliyet Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak Kurumumuzun 2024-2028 Stratejik Plan hazırlık çalışmaları yürütülmektedir.

Kurumumuzun 2024-2028 yıllarını kapsayacak Stratejik Planın paydaşlarımızın görüş, öneri ve beklentileri doğrultusunda katılımcı bir yaklaşımla daha etkin hazırlanabilmesi için https://anket.tuik.gov.tr/tr/DPAnket/spsoruformu linkinde yer alan "Türkiye İstatistik Kurumu Dış Paydaş Anketi"ne ilgili biriminizce/kişilerce 25 Ekim 2023 tarihine kadar katılım sağlanması hususunda bilgilerini ve gereğini arz/rica ederim.