Kategoriler

  • Genel Haberler
    2685

Türkiye-Ürdün KEK 1. Dönem Toplantısı

Türkiye-Ürdün KEK 1. Dönem Toplantısı —  Erzurum TSO

İlgi : Ticaret Bakanlığı'nın 12.12.2023 tarih ve 91766589 sayılı yazısı.

İlgi yazıda, Türkiye-Ürdün 1. Dönem Karma Ekonomik Komisyon (KEK) Toplantısı'nın 15-16 Ocak 2024 tarihlerinde Amman'da düzenlenmesinin öngörüldüğü belirtilmekte olup toplantıda kullanılmak üzere Birliğimizden bir bilgi notu talep edilmektedir.

Ürdün ile ticari ve ekonomik ilişkilerin arttırılmasına yönelik işbirliği imkânları, öncelik verilecek sektörler, ticaretin geliştirilmesi için öneriler, ikili ilişkilerde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri gibi konulara ilişkin durumlar değerlendirilecek olup, Ürdün ile ticari veya ekonomik ilişkisi bulunan veya bulunacak olan üyelerimizin ilgili durumlarını info@erzurumtso.org.tr mail adresine iletmeleri hususunda,

Bilgilerinize sunarız.