Kategoriler

  • Genel Haberler
    2684

Türkmenistan / Uluslararası Yük Taşımacılığına Açılan Sınır Kapıları ve Covid-19 Tedbirleri

Türkmenistan / Uluslararası Yük Taşımacılığına Açılan Sınır Kapıları ve Covid-19 Tedbirleri —  Erzurum TSO

İlgi : Ticaret Bakanlığı'nın 22.11.2022 tarih ve 80220589 sayılı yazısı.

İlgi yazıda, Dışişleri Bakanlığı'ndan alınan yazıya atfen, uluslararası karayolu taşımacılığına ilişkin olarak Türkmenistan Bakanlar Kurulu'na bağlı Ulaştırma ve Komünikasyon Ajansı tarafından hazırlanan bilgi notu paylaşılmaktadır.

İngilizce tercümesiyle birlikte ilişikte iletilen bilgi notunda; 7 Kasım 2022 tarihi itibarıyla, Türkmenbaşı Uluslararası Limanı ile Artık, Sarahs, Karaboğaz, Altın Asır, Daşoğuz, Köhne Ürgenç, Farab, İmam Nazar ve Serhatabat sınır kapılarının; yük taşıyan yabancı araçların giriş, çıkış ve Türkmenistan üzerinden transit geçişlerine açıldığı,

Yabancı yük araçlarının şoförlerinin sınır kapılarından giriş, çıkış ve transit geçişlerde COVID-19 hastalığı taşımadıklarını ve COVID-19 aşısı yaptırdıklarını gösterir belgelerini yanlarında bulundurmaları gerektiği,

Yabancı yük araçlarının şoförlerine, sınır kapılarında COVID-19 testi (hızlı test) yapılacağı ve yalnızca sonucu negatif çıkan şoförlerin Türkmenistan'a girişine izin verileceği,

Yabancı yük araçlarına sınır kapılarında hijyen ve dezenfeksiyon uygulaması yapılacağı,

Diğer yandan, sınırda yükün Türkmen araçlarına teslim edilmesi uygulamasının (temassız taşımacılık) da isteğe bağlı olarak sürdürüleceği kaydedilmektedir. Mezkûr Nota'daki bilgileri teyit etmek amacıyla Aşkabat Büyükelçiliğimiz tarafından temas edilen Ulaştırma ve Komünikasyon Ajansı yetkilisinin, "COVID-19 hastalığı taşımadıklarını gösterir belge" ifadesi ile negatif sonuçlu PCR testinin kastedildiğini ve yabancı yük araçlarının şoförlerinin Türkmenistan'a girişlerinde 48 saat içinde yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporunu yanlarında bulundurmaları gerektiğini; bununla birlikte, Gazocak sınır kapısının açılmasına yönelik çalışmaların da devam ettiği ifade ettiği belirtilmektedir.

Diğer yandan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın yazısında, Türkmenistan'ın tüm sınır kapılarının ikili ve transit taşımalara açıldığını bildiren Uluslararası Karayolu Taşımacılar Birliği'nin 9 Kasım 2022 tarihli duyurusu paylaşılmakta olup, söz konusu duyurunun bir örneği ekte iletilmektedir.

EK: 1- Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Birliği Duyurusu (2 sayfa) 2- Bilgi Notu ve Tercümesi (3 sayfa) [pdf-embedder url="https://www.erzurumtso.org.tr/wp-content/uploads/Turkmenistan-_-Uluslararasi-Yuk-Tasimaciligina-Acilan-Sinir-Kapilari-ve-Covid-19-Tedbirleri.pdf" title="Turkmenistan _ Uluslararasi Yuk Tasimaciligina Acilan Sinir Kapilari ve Covid-19 Tedbirleri"]