Kategoriler

  • Genel Haberler
    2684

Ukrayna'dan İthal Edilen Ürünlere Ait Bitki Sağlığı Sertifikası

Ukrayna'dan İthal Edilen Ürünlere Ait Bitki Sağlığı Sertifikası —  Erzurum TSO

İlgi : Ticaret Bakanlığı'ndan alınan 29.08.2022 tarihli ve 77706184 sayılı yazı.

Ekte bir örneği sunulan ilgi yazıda, Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan alınan bir yazıya atıfla, Ukrayna'dan bazı ürünlerin sevkiyatları için düzenlenen Ukrayna Bitki Sağlık Sertifikası'nın sahte olduğuna dair varsayımların bulunduğu, ayrıca ilgili ülkede yapılan ürün kontrollerinde zararlı organizma (Tilletia spp.) tespit edilen bazı sevkiyatların ise Bitki Sağlığı Sertifikası olmaksızın Ukrayna'dan çıkış yaptığı ifade edilmiştir.

Yazıda devamla, anılan sorunlar nedeniyle 01.09.2022 tarihinde yola çıkacak olan sevkiyatlar dahil olmak üzere, bu tarihten itibaren Ukrayna tarafından düzenlenmiş resmi sertifika ve gerekli belgeler olmaksızın ithalat kontrollerinin yapılmayacağı vurgulanmıştır.

EK: Ticaret Bakanlığı'ndan alınan yazı

[pdf-embedder url="https://www.erzurumtso.org.tr/wp-content/uploads/Ukrayna_dan-Ithal-Edilen-Urunlere-Ait-Bitki-Sagligi-Sertifikasi.pdf" title="Ukrayna_dan Ithal Edilen Urunlere Ait Bitki Sagligi Sertifikasi"]