Kategoriler

  • Genel Haberler
    2684

Ukrayna'nın Ortak Transit Sistemine Katılımı

Ukrayna'nın Ortak Transit Sistemine Katılımı —  Erzurum TSO

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü'nden alınan 03.10.2022 tarihli yazıda; Ülkemiz ile birlikte, Avrupa Birliği (AB), Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) üye ülkeleri ve Birleşik Krallık, Kuzey Makedonya ve Sırbistan'ın taraf olduğu, 1987 tarihli Ortak Transit Rejimine İlişkin (Ortak Transit Sözleşmesi), Sözleşme'nin karar alma organı olan Ortak Komite'nin aldığı karar doğrultusunda, 1 Ekim 2022 tarihi itibarıyla Ukrayna'nın da Akit Taraf olarak katılım sağladığı belirtilmektedir.1 Ekim 2022 tarihi itibarıyla söz konusu ülkeye/ülkeden Ortak Transit Rejimine İlişkin Sözleşme kapsamında taşıma yapılacak olması halinde, ABUkrayna sınırında NCTS'de ayrıca bir sınır geçiş işlemi yapılması ve buna göre, varış ülkesi Ukrayna olan ortak transit beyanlarında Ukrayna'ya ilk giriş idaresinin transit idaresi olarak yer verilmesi gerektiği bildirilmiştir.

Aynı yazıda ayrıca; söz konusu değişiklikler çerçevesinde Ukrayna'ya veya Ukrayna üzerinden ortak transit rejimi kapsamında beyan açacak uluslararası kapsamlı teminat kullanma izni sahibi rejim hak sahiplerinin (Ortak Transit Sistemi altında teminat sağlayıcısı olan asıl sorumluların), mevcut kullandıkları uluslararası geçerli kapsamlı teminat mektupları için ilgili bankadan ekte yer alan teminat mektubu değişikliğini (zeyilname) onaylatıp Bakanlıklarına (Gümrükler Genel Müdürlüğü) sunmaları gerektiği, Ukrayna'ya veya Ukrayna üzerinden transit işlemi gerçekleştirmeyecek rejim hak sahiplerinin mevcut durumlarının devamı için ise herhangi bir işlem yapmalarına gerek bulunmadığı bildirilmiştir.

EK: 1- Ek_Zeyilname (1 sayfa) 2- Ek-3 Kapsamlı Teminat Mektubu ( Ortak Transit Rejimi) (2 sayfa) 3- Ek-1 Bireysel Teminat Mektubu (Ortak Transit Rejimi) (2 sayfa) [pdf-embedder url="https://www.erzurumtso.org.tr/wp-content/uploads/Ukrayna_nin-Ortak-Transit-Sistemine-Katilimi.pdf" title="Ukrayna_nin Ortak Transit Sistemine Katilimi"]