Kategoriler

  • Genel Haberler
    2685

ÜYE AYDINLATMA METNİ

ÜYE AYDINLATMA METNİ —  Erzurum TSO
  • Veri Kategorileri: İletişim, Özlük, Kimlik, Biyometrik Veri, Fiziksel Mekan Güvenliği, Görsel ve İşitsel Kayıtlar, Hukuki İşlem, Ceza Mahkumiyeti ve Güvenlik Tedbirleri, Sağlık Bilgileri, Felsefi İnanç, Din, Mezhebi veya Diğer İnançlar, İşlem Güvenliği, Finans, Mesleki Deneyim, Dernek Üyeliği, Vakıf Üyeliği, Pazarlama, Müşteri İşlem
  • Toplama Kanalları:Yazılı Form (şirketin basılı formları), Elektronik Posta İle, Kendisi, EBYS ile, Diğer Departmanlardan, Yetkili Kamu Kurum veya Kuruluşlarından, Üçüncü Taraf Şirketlerden, Resmi Evrak, Kameralar Aracılığıyla, Şirket Uygulamaları Üzerinden, Telefon İle, Liste / Rapor / Sonuç (Excel listesi, Lab. test sonucu vb.), Şirket Internet Sitesi Üzerinden, Sosyal Medya Üzerinden, Internet Üzerinden, Kamuya Açık Mecralardan, Yazılı, E-devlet vb Kamu Uygulamaları Üzerinden, Elektronik Form (şirket içi uygulama ekranı), Diğer, Diğer Faaliyetlerden
  • Hukuki Sebepler:Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması., Açık rıza (Özel nitelikli veriler), Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, Kanunlarda açıkça öngörülmesi, İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
  • İşleme Amaçları:Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi, Yetkili Kişi Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi, Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması ve Değerlendirilmesi, Stratejik Planlama Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Talep / Şikayetlerin Takibi, Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
  • Faaliyetler:Fuar Kongre ve Konferans Etkinlikleri, Sirküler Yayımlanması, Toplantı, Üye Talepleri, Güvenlik, Santral , Muhasebe, Faaliyet Fotoğrafları, Dava Takip, Hukuki Danışmanlık, Global Teminat Sistemi, İmalat Yeterlilik Belgesi, Kapasite Raporu, Oda Kayıt İşlemleri, Tasdik İşlemleri, Üye Bilgilerinin Güncellemesi, Yerli Malı Belgesi, Seçim Usul ve Esasları , Teşvik Belgelerinin Kapatılması, Doküman Gönderme ve Alma, Elektronik Posta Gönderme ve Alma, Yönetmelik, Yönerge, Genelge vb. Mevzuat Taslakları Yazışmaları, Üye Eğitimleri Faaliyetleri, Şirket Ana Sözleşme Değişikliği Evrakları, Basın Duyuruları ve Bültenleri, Sosyal Medya Faaliyet Haberleri, Belge İşlemleri, Sayısal Takograf Kartı - Dijital Ehliyet, İş Makinaları Tescil Tüzel Kişi Belgeleri, K Belgesi Genel Evraklar, K Belgesi Değişiklik Bildirimi , Sigorta Acentelığı Levhaya Kayıt, Hedef ve Politikaların Bildirimi, Duyuru Panosu, Görüntü Sistemleri Yönetimi, Web Hizmeti, CİMER ve Bilgi Edinme Faaliyetleri, Üyelik Kaydı Silinmesi, Yardım ve Sponsorluklar, Yönetim Gözden Geçirme (YGG) Toplantısı, Online İşlemler, Yurt İçinde Fuar Düzenleme Yetki Belgesi, Girişimcilik Kurulları, Coğrafi İşaretler
  • Alıcı Grupları:Tedarikçiler, Gerçek Kişiler veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri, Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları, Kamuoyu, Herkese Açık